MÜREN BALIĞI

TÜRK KARASU BALIK TÜRLER

MÜREN BALIĞI

Müren Balığı, Müren balığı bir köpek balığı gibi mercan  resiflerin de yiyecek aramaktadır. Müren balığının diğer balıklar gibi yüzgeçleri ya da solungaç koruyucu kemiği bulunmaktadır. Bu nedenle Mercan balığı yılana benzetilmektedir ve yılan balığına benzeyen kemik balığı ailesinde yer almaktadır. Tehlikeli, etcil ve yırtıcı olan Müren balığı tahrik edildiğin de saldırganlaşır ve tehlikeli olur. Müren balığının avlanması tehlikeli olduğu için ve az bulunduğu için fazla ekonomik değildir. Eski roma dönemin de etini lezzetli oluşu ile bilinmektedir. Ülkemiz de Müren daha çok Akdeniz ve Ege bölgelerin de yaygındır. Dış görünüşü ile korkutucu olan Müren balığı keskin dişleriyle de tehlikeli olabilir.

müren balığı ile ilgili görsel sonucu

Müren balığı her yer de yaşayabilmektedir. Su ısısının uygun olduğu her yer yaşar. Müren balığının en uzunu yaklaşık 4 metreye yakındır. Müren balıkları görme konusun da sıkıntı yaşamaktadır. İyi göremeseler de avlarını yakalama konusun da sıkıntı yaşamamaktadır. Müren balıklarının koku alma duyuları fazla gelişmiştir. Köpek balıklarının duyularından 4 kat daha fazla gelişmiştir. Müren balığının boyutları türlerine göre farklılık göstermektedir. Bazı Müren balıkları avuç içi kadar iken bazılarının boyu da 2-3 metre arasında olmaktadır.
Müren balıklarının koruyucu herhangi bir zırhları bulunmaz. Bu durumuna rağmen Müren balıkları çok rahat kaya aralıklarına ve keskin uç kısımlarına kadar ilerleyebilir ve avlanır. Müren balıkların yaklaşık bütün vücudu bakteri tabakası ile kaplıdır. Bu bakteri tabakası onu dışarıdan gelebilecek tahribatlara karşı korumaktadır. Müren balıkları açılıp kapanan ağızlarından dolayı çok korkutucu olabilmektedir. Müren balıkları ağız hareketlerini genellikle korkutmak için değil daha çok nefes alabilmek için yapmaktadır. Ağız kısmı ile oksijen dolu suyu solungaçlarına doğru akmasını sağlamaktadır.
Solunum yapmasını sağlayan ağız kısmı sürekli açık olursa tehlikeli olabilir. Bunun için dikkatli olmakta fayda vardır. Müren balığı tehlikeli bir balıktır. Ağzı kapalı bir şekilde saldırabilir. Müren balığı keskin ve kirli dişlere sahiptir. Isırık hareketleri tehlikeli ve hatta ölümcül olabilmektedir. Müren balığının çenesi çok güçlüdür. Ayrıca dişlerindeki çengeller sayesinde ve çene yapısının güçlü olması avlanmasını kolaylaştırmaktadır. Müren balığının bir ısırık alması kurbanını hiç bırakmaması için yeterlidir.
Müren balığı vücut yapısı olarak çok esnek ve kaslı bir yapıya sahiptir. Vücut şekli sayesinde dar ve kuytu yerlere çok rahat girebilmektedir. Bu avantajı sayesinde mağara yarıkların da ve mercan resiflerin de gizlenerek yaşayabilmektedir. Müren balıkları genellikle gece avlanmaya çıkarlar. Müren balıkları gündüzleri sığınakta kalır ve gündüzleri sadece Müren balığının sığınağından dışarı uzattığı kafasını görürsünüz.
müren balığı ile ilgili görsel sonucu
Müren balıkları gezginci değildir. Yaklaşık bütün hayatlarını aynı mağara geçirebilirler. Mürenler daha çok karideslerle birlikte yaşarlar. Karidesler Mürenlerin dişlerinin arasındaki atıkların temizlenmesini sağlar. Böylece karşılıklı bir çıkar ilişkileri bulunmaktadır. Mürenler daha çok avlanmaya çıkarlar. Gece beslenmek için karanlıkta faydalanırlar. Görme yetileri gelişmemiş olan Mürenler çok acıktıkları zaman gündüz de avlanmaya çıkarlar. Avlanma sürecin de koku duyusundan faydalanırlar. Koku duyusu gelişmiş balık türleri arasında ilk sıralar da yer almaktadır.