DİKENCE BALIĞI

TÜRK KARASU BALIK TÜRLER

DİKENCE BALIĞI

Gasterosteus aculeatus

 

Dikencebalığı : Dikenli balıkgiller familyasına bağlı dikence balığı 4 türe ayrılmıştır.
Bunlar: Tatlı sularda yaşayan, pulsuz derili, kimisinin bedeni kemik levhalarla kaplı, sırt yüzgecinin önü üç dikenli, anüs yüzgeci dişlerle dolu tek dikenli, küçük kemikli balık, boyu 11 cm’e kadardır (Gasterosteus aculeatus). Nadiren denize açılan, sırt yüzgecinin önünde 9-10 kısa diken bulunan ve işitme organlar boğazının altına açılan tatlısu kemiklibalığı, boyu 7 cm’e kadardır (Pungitius pungitius). Yalnızca denizde yaşayan, sırt yüzgecinin önünde 14-16 diken bulunan ve zostera  yosunluklar da çok görülen kemikli balık türü, boyu 20 cm’dir (Spinachia spinachia). uzun dikence balığı. Dikence balığı bütün Avrupa sularında yaygındır ama acı sulara ve denizlere girmekten de geri kalmaz. Durgun sulardaki otlar arasında yaşar. Küçük hayvanlarla ve başka balıkların yumurtalarıyla beslenir. Üreme zamanı erkek dikence balığı göz alıcı renklere bürünür. Saldırganlaşır ve bir alanı sınırlayarak orada, böbrek salgısıyla birbirine yapıştırdığı otlardan bir yuva yapar. Bir ya da bir çok dişiyi art arda yuvaya yumurtlamaya davet eder. Sonra döllediği yumurtaları kıskançlıkla korur. Hem yumurtaların hem de yavruların oksijen almasını sağlar. Dikence balıklarının erişkinlerinde kemik levhalarının sayısı ve büyüklüğü son derece değişiktir.
       DİKENCE BALIĞI ile ilgili görsel sonucu