HOROZBİNA BALIĞI

TÜRK KARASU BALIK TÜRLER

HOROZBİNA BALIĞI

Horozbina, (Blennius fluviatilis) (Parablennius gattorugine)

Dünyanın hemen her yerindeki sularda görülebilen küçük kemikli balık türüdür. Dalgalı sahillerin taşlık, kayalık ve yosunlu bölümlerinde gizlenerek, çoğunlukla çift yaşar. Çeşitli türleri olduğu gibi tatlı sularda yaşayanları da vardır. Yaşam şartlarına göre böcekler, kurtlar ve balık yumurtalarıyla beslenir. Eti lezzetsiz, sert ve kılçıklıdır. Bu nedenle ekonomik değeri yoktur. Bahar ve yaz sürecinde erkeklerin ustaca hazırladıkları taş oyukları, midye,  istridye kabukları arasına dişiler, 2,000-15,000 yumurta dökerler. Erkekler de 20-25 günlük kuluçka döneminde bazen dalgalar içinde atlayarak  yumurtalara bekçilik yaparlar, sığ sularda çok görüldüğü içim oltayla yakalandığında genelde kancayı olduğu gibi yuttukları için bu balığı oltadan çıkarmak zordur. Balık türlü endemik renklerde Türkiye’nin bütün denizlerinde hatta bazı denize dökülen akarsularda bile yaşamaktadır.

http://www.avmarketi.net/BALIK/horozbina.jpg    http://www.avmarketi.net/BALIK/horozbina2.jpg