KÜÇÜK KAYABALIĞI

TÜRK KARASU BALIK TÜRLER

KÜÇÜK KAYABALIĞI

KÜÇÜK KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) syrman) Karadeniz kıyılarına akan nehirlerin küçük kabuklular ve yosunlarla kaplı zeminlerinde acı su-tatlı su karışımı sahillere yakın yerlerde yaşar. Boyu 18-22, en çok 25 santimetre olur. Yumuşakçalar ve özellikle kabuklularla beslenir. Nisan-mayıs arası doğan yavrulara, erkek bekçilik yapar. Diğer kayabalıkları gibi eti beyaz, lezzetli ve yararlıdır. Ekonomik değeri bölgelere göre değişir.

http://www.avmarketi.net/BALIK/kucukkayabaligi.jpg