EĞREZ BALIĞI

TÜRK KARASU BALIK TÜRLER

EĞREZ BALIĞI

Eğrez balığı (Vimba vimba), sazangiller (Cyprinidae) familyasına ait bir tatlı su balığı türüdür.

20 ila 30 cm uzunluğa varabilir ve ırmakların alt kısımlarında denize akan kısımlarda yaşamayı tercih eder. Avrupa’nın Atlantik okyanusuna akan, Karadenize ve Hazar denizine  akan ırmakların alt kısımlarında bulunur. Üst dudağı öne çıkıktır ve bir burunu andırır.

Eğrez balığı büyük ırmakların yavaş akan alt kısımlarında, ve bazen bu ırmakların denize aktığı bölgelerde tuzu az olan deniz suyunda da bulunur. Su böceklerinin kurtlarından ve diğer küçük hayvanlarla beslenir.Üreme zamanlarında, yani Mayıs ve Ağustos ayı arasında yumurtlamak için ırmakların üst kısımlarına kadar çıkarlar ve hatta bu ırmaklara akan derelere de girerler.

 

eğrez balığı ile ilgili görsel sonucu