KOCA AĞIZ BALIĞI

TÜRK KARASU BALIK TÜRLER

KOCA AĞIZ BALIĞI

Koca ağız balığı (Aspius aspius), sazangiller familyasına ait bir etçil balık türüdür. Trakya, Marmara, ve Kuzey bölgelerimizin hızlı akarsularında yaşar. Ortalama 60-80 en çok 120 cm boy ve 2 – 4 kg. dan 10 kg.’ a kadar büyüyebilirler. Aşağıya yönelik olan ağzı çok büyüktür, ağzının kenarları gözlerinin altına kadar varır. Ağzında dişleri olmamasına rağmen, etçil bir balıktır, su içindeki her türlü hayvanla beslenebilir. Erginleri yalnız dolaşır. Cinsel olgunluğa 4-5 yaşlarında ulaşıp Nisan – Temmuz arasında 80-100.000 yumurta bırakır. Koca ağız balığı yaşamının ilk yıllarında etçil değildir, ancak sonradan yırtıcı bir balık olur. Az lezzetli eti nedeniyle ekonomik değeri bölgeseldir. Buna karşın olta avcılığı için çok zevkli bir balıktır. Koca ağız balığı ile aynı cinse ait olan sis balığı  (Apius vorax) türü Fırat ve Dicle nehirlerinde yaygındır. Boyları 40 cm. olur.Koca ağız balığı, Tuna nehri  ile Main nehrini birbiriyle birleştiren kanalın yapımından sonra batı Avrupa’da da yayılmaya başlamıştır.

 

İlgili resim