TAHTA BALIĞI

TÜRK KARASU BALIK TÜRLER

TAHTA BALIĞI

Tahta balığı (Blicca bjoerkna), sazangiller (Cyprinidae) familyasına ait bir balık türüdür.

Tahta balığı  çapak balığına çok benzer ve sıkça bununla karıştırılır. İkisini birbirinden ayırt edebilmek için tahta balığının daha büyük olan gözlerine dikkat etmek gerekir. Ayrıca yüzgeçlerinin uçları hafif kızılımsı olur, çapak balığının yüzgeçleri gri renktedir. Tahta balığı en fazla 40 cm uzunluğuna ulaşır.Böylece çapak balığından küçüktür. Anal yüzgecinin kenarları siyah renktedir. Çapak balığı gibi bazen sarımsı ya da yeşilimsi sırtı olmaz. Tahta balığı daima gümüş renktedir.

Marmara ve Trakya bölgesinde ağır akışlı nehirlerin sıcak, sığ ve bitkisi bol olan bölümlerinde ve göllerde yaşar. Planktonlar, küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Mayıs  ve Temmuz arası üreme yapar. Çok yavaş büyür. 3-5 yaşlarında 10-12 en çok 25-35 cm. olabilir. Eti çok kılçıklı ve lezzetsizdir. Genelde etobur balıkların yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılır.