DENİZ ALASI

TÜRK KARASU BALIK TÜRLER

DENİZ ALASI

Deniz alabalığı  alabalıkgiller familyasından olup alabalıkların  atası olarak görülür. Çoğu diğer alabalıklar gibi tatlısuda değil tuzlu suda yaşar.Ortalama 60 cm, ama iyi şartlar altında 130 cm ve 20 kilodan fazlasına kadar varabilirler. Mekik şeklinde olan vücutlarının yanları gümüşümsü gri, sırtları gri-yeşil ve karın kısımları beyazdır.Küçük balıklar, karides ve böceklerle beslenirler. Avrupanın denizlerinden kuzey denizine ve Biskaya’ya kadar yayılmışlardır.Deniz alabalığı aynı somon balığı  gibi göçebe bir balıktır, ve bu balık ile birçok diğer özellikleri de ortaktır.Denizlerde büyük mesafeler kat eder ve yumurtlamak için küçük ırmakların bile dar üst kesimlerine kadar çıkar. Üreme zamanları kışın gerçekleşir. Akarsuların çakıllı kısımlarında kazdıkları kuyucuklara yumurtlarlar. Sonra bu yumurtalardan çıkan yavrular 1 ila 5 yıl bu tatlısuda yaşarlar ve sonra denize göç ederler. Göç ederken bir günde 40 kilometreye kadar geride bırakabilirler.