TÜRKİYE KARASULARINDAKİ BALIK TÜRLERİ

BALIK TÜRLERİ, TÜRKİYE KARASULARINDAKİ BALIK TÜRLERİ

TÜRKİYE KARASULARINDAKİ BALIK TÜRLERİ

DAĞ ALABALIĞI (Salmo trutta macrosügma)

http://www.avmarketi.net/BALIK/dagalasi.jpg

DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario)

http://www.avmarketi.net/BALIK/derealabaligi.jpg

KIRMIZ BENEKLİ ALABALIK

kırmızı alabalık ile ilgili görsel sonucu

GÖKKUŞAĞI ALABALIK (Salmo gairdneri)

http://www.avmarketi.net/BALIK/gokkusagialabalik.jpg

GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris)

http://www.avmarketi.net/BALIK/golalasi.jpg

DENİZ ALASI (Salmo trutta Iabrax)

http://www.avmarketi.net/BALIK/denizalasi.jpg

SOMON (Salmo salar) Salmon

http://www.avmarketi.net/BALIK/somon.jpg

  PULLU SAZAN BALIĞI (Cyprinus carpio)

http://www.avmarketi.net/BALIK/pullusazan.jpg

 

AYNALI SAZAN BALIĞI (Cypnnus carpio)

http://www.avmarketi.net/BALIK/aynalisazan.jpg

 

OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella)

http://www.avmarketi.net/BALIK/otsazan.jpg

 

GÜMÜŞ SAZAN (Hypophtalmichthys molitmc)

http://www.avmarketi.net/BALIK/gumussazan.jpg

SİYAH SAZAN (Mylophaıyngodan piceus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/siyahsazan.jpg

KADİFE BALIĞI (Tınca tinca)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kadife.jpg

KOCAAĞlZ (Aspius aspius)

koca ağız balığı ile ilgili görsel sonucu

KABABURUN (Chondrostoma nasus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kababurun.jpg

BIYIKLI BALIK (Barbus barbus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/biyiklibalik.jpg

EĞREZ BALIĞI (Vimba vmıba)

http://www.avmarketi.net/BALIK/egrez.jpg

TAHTA BALIĞI (Blicca bjoerkna)

http://www.avmarketi.net/BALIK/tahtabaliigi.jpg

HAVUZ BALIĞI (Can-asius carrasius)

http://www.avmarketi.net/BALIK/havuzbaligi.jpg

GÜMÜŞ HAVUZBALIĞI (Carassius auratus gibelio)

http://www.avmarketi.net/BALIK/gumushavuz.jpg

KIRMIZI HAVUZBALIĞI

http://www.avmarketi.net/BALIK/kirmizihavuz.jpg

KIZILGÖZ (Rutilus mtilus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kizilgi.jpg

KIZILKANAT (Scardinius eıythrophthalmus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kizilkanat.jpg

Acı balık (Rhodeus sericeus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/acibalik.jpg

GÖRDEK (Ruülus rubilio)

http://www.avmarketi.net/BALIK/gordek.jpg

İNCİ BALIĞI (Albunus albunius)

http://www.avmarketi.net/BALIK/inci.jpg

MİNİ İNCİ BALIĞI (Phoxinus phoxinus)

İlgili resim

NOKTALI İNCİBALIĞI (Albumus bıpunctatus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/noktaliinci.jpg

SUDAK (Stizostedion fucioperca)

http://www.avmarketi.net/BALIK/sudak.jpg

TAŞALTI BALIĞI (Cottus gobio)

http://www.avmarketi.net/BALIK/tasaltibaligi.jpg

AFANGUS (Aphanius fasciatus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/afangus.jpg

 

TATLISU KOLYOZ BALIĞI (Chalcalbumııs chalcoides)

http://www.avmarketi.net/BALIK/tatlisukolyoz.jpg

TATLISU LEVREĞÎ (Perca lluviatHîs)

http://www.avmarketi.net/BALIK/tatlisulevregi.jpg

TRAKYA LEVREĞÎ (Gymnocephalus cemua)

http://www.avmarketi.net/BALIK/trakyalevregi.jpg

TATLISU SARDALYASI (Clupeonella abrau muhusi)

http://www.avmarketi.net/BALIK/tatlisusardalyasi.jpg

 

GAMBUSYA (Gambusia affims)

http://www.avmarketi.net/BALIK/gambusya.jpg

DİKENCE (Gasterosteus aculeatus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/dikence.jpg

TAŞISIRAN BALlĞl (Cobitis taenia)

http://www.avmarketi.net/BALIK/tasisiranbaligi.jpg

LERKİT BALIĞI (Rutilus frisu)

http://www.avmarketi.net/BALIK/lerkit.jpg

DERE KAYABALIĞI (Gobio gobio)

http://www.avmarketi.net/BALIK/derekayabaligi.jpg

TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhmus mannoratus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/tatlisu_kayabaligi.jpg

YAYIN (Silunıs glarıis)

http://www.avmarketi.net/BALIK/yayin.jpg

BODUR YAYIN (lctalurus melas)

http://www.avmarketi.net/BALIK/boduryayin.jpg

TURNA BALIĞI (Esox lucius)

http://www.avmarketi.net/BALIK/turna.jpg

ANKARA ÇAMURBALIĞI (Neomacheilus angorae)

http://www.avmarketi.net/BALIK/ankaracamur.jpg

 

MERSİN BALIĞI

mersin balığı ile ilgili görsel sonucu

 

PİSİ  BALIĞI (Pleuronectes platessa)

 

İlgili resim

 

KALKAN BALIĞI (Psetta maxima)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kalkan.jpg

DİL BALIĞI (Amogtossus latema)

http://www.avmarketi.net/BALIK/dil_baligi.jpg

ELEKTRİK BALIĞl (Torpedo marmorata)

http://www.avmarketi.net/BALIK/elektrikbaligi.jpg

RİNA BALIĞI (Dasyatis pastmaca)

http://www.avmarketi.net/BALIK/rina.jpg

VATOZ (Raja clavata)

http://www.avmarketi.net/BALIK/vatoz.jpg

FENER  BALIĞI (Lophius piscatorius)

http://www.avmarketi.net/BALIK/fener.jpg

BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola)

http://www.avmarketi.net/BALIK/buyukbaskaya.jpg

KÖMÜRCÜ KAYASI (Gobius niger)

http://www.avmarketi.net/BALIK/komurcu_kayasi.jpg

KÜÇÜK KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) syrman)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kucukkayabaligi.jpg

 

HOROZBİNA (Parablennius gattorugine)

http://www.avmarketi.net/BALIK/horozbina.jpg

TRAKONYA (Trachinus draco)

http://www.avmarketi.net/BALIK/trakonya.jpg

KUM TRAKONYASI (Trachmus araneus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kumtrakonyasi.jpg

KURBAĞA BALIĞI (Uranoscopus scaber)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kurbaga_baligi.jpg

ORFOZ (Epinephelus guaza)

http://www.avmarketi.net/BALIK/orfoz.jpg

LAHOZ/GİRİDA (Epinephelus aeneus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/lahoz.jpg

MİNAKOP (Umbma cirrosa)

http://www.avmarketi.net/BALIK/minakop.jpg

EŞKİNA (Scıana umbra)

http://www.avmarketi.net/BALIK/eskina.jpg

SARIAĞIZ (Argyrosomus regius)

http://www.avmarketi.net/BALIK/sari_agiz.jpg

 

KIRLANGIÇ (Trigüa lucema)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kirlangic.jpg

DİKENLİ KIRLANGIÇ (Aspitriglıa cuculus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/dikenlikirlangic.jpg

KANATLI KIRLANGIÇ (Cephalacanthus volitans)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kanatli_kirlangic.jpg

MAZAK (Trigloporus lastoviza)

http://www.avmarketi.net/BALIK/mazak.jpg

ÜZGÜN (Callionymus lyra)

http://www.avmarketi.net/BALIK/uzgun.jpg

DİKENLİ ÖKSÜZ (Prestedion cataphractum)

http://www.avmarketi.net/BALIK/dikenlioksuz.jpg

DÜLGER (Zeus faber)

http://www.avmarketi.net/BALIK/dulger.jpg

 

HASKEFAL (Mugu cephalus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/has_kefal.jpg

MAVİ-KEFAL (Chelon labrosus) 

http://www.avmarketi.net/BALIK/mavikefal.jpg

TATLISU KEFALI (Leuciscus cephalus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/tatlisukefali.jpg

 

BARBUNYA (Mullus barbatus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/barbunya.jpg

TEKIR (Mullus surmuletus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/tekir.jpg

TİRSİ (Alosa fallax)

http://www.avmarketi.net/BALIK/tirsi.jpg

 

CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI (Galeorhinusgaleus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/camgoz.jpg

KEDİ BALIĞI (Scyliorhinus canicula)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kedi_baligi.jpg

KELER (Squatina sguatina)

http://www.avmarketi.net/BALIK/keler.jpg

İSTAVRİT (Trachurus trachurus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/istavrit.jpg

MEZGİT (Merlarıgius euxmus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/mezgit.jpg

BAKALYARO (Merlangius merlangus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/bakalyaro.jpg

BERLAM (Merluccius merluccius)

http://www.avmarketi.net/BALIK/berlam.jpg

MORİNA

GELİNCİK (Gaidropsanıs mediterraneus) 

http://www.avmarketi.net/BALIK/gelincik.jpg

UÇAN BALIK (Exocoetus vofitans)

http://www.avmarketi.net/BALIK/ucanbalik.jpg

SARDALYA (Sardine pilchardus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/sardalya.jpg

HAMSI (Engraulis encrasicolus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/hamsi.jpg

ÇAÇA (Sprattus sprattus)

çaça balığı ile ilgili görsel sonucu

ÇAMUKA (Atherina hepsetus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/camuka.jpg

GÜMÜŞ (Atherma boyeri)

http://www.avmarketi.net/BALIK/gumus.jpg

İSKORPİT (Scorpaena porcus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/iskorpit.jpg

LİPSOZ (Scorpaena scrofa)

http://www.avmarketi.net/BALIK/lipsos.jpg

KIKLA LAPİN (Labrus berggylta)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kikla_lapin.jpg

ÖRDEK BALIĞI (Labrus nüxtus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/ordek_lupin.jpg

PAPAĞAN BALIĞI (Sparisoma cretense)

http://www.avmarketi.net/BALIK/papagan.jpg

DOMUZ BALIĞI

DOMUZ BALIĞI ile ilgili görsel sonucu

İZMARİT (Maena smans)

http://www.avmarketi.net/BALIK/izmarit.jpg

İSTRONGİLOS (Spicara smaris)

http://www.avmarketi.net/BALIK/istrongilos.jpg

KUPES (Boops boops)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kupes.jpg

İSPARİ İSPAROZ (Diplodus annıüaris)

http://www.avmarketi.net/BALIK/isparisparoz.jpg

LAPAZ BALIĞI (Chromis chromis)

KARAGÖZ (Diplodus vulgaris)

http://www.avmarketi.net/BALIK/karagoz.jpg

SARGOZ

SİVRİBURUN KARAGÖZ (Diplodus puntazzo)

http://www.avmarketi.net/BALIK/sivriburunkrg.jpg

MELANURYA (Oblade melarıura)

http://www.avmarketi.net/BALIK/melanurya.jpg

ÇİTARİ (Boops salpa)

http://www.avmarketi.net/BALIK/citari.jpg

SARIGÖZ (Spondyliosoma cantharus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/sarigoz.jpg

ÇİPURA (Spanıs aurata)

http://www.avmarketi.net/BALIK/cipara.jpg

TRANÇA (Pagrus ehrenbergi)

http://www.avmarketi.net/BALIK/tranca.jpg

SİNARİT (Dentex dentex)

MERCAN (Pagellus erythnnus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/mercan.jpg

ÇİZGİLİ MERCAN (Uthognathus mormynıs)

http://www.avmarketi.net/BALIK/cizgilimercan.jpg

FANGRİ MERCAN (Sparus pagrus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/fangri_mercan.jpg

KIRMA MERCAN (Pagellus aceme)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kirma_mercan.jpg

LEKELİ MERCAN (Pagellus bogaraveo)

http://www.avmarketi.net/BALIK/lekeli_mercan.jpg

BERBER BALIĞI (Anthias anthias )

http://www.avmarketi.net/BALIK/berber.jpg

YAZILI HANİ (Serranus scriba)

http://www.avmarketi.net/BALIK/yazili_hani.jpg

LEVREK (Dicentrarhus labrax)

levrek ile ilgili görsel sonucu

 

LÜFER (Pomatomus saltator)

http://www.avmarketi.net/BALIK/lufer.jpg

AKYA (Lichia amia) Leerfish

http://www.avmarketi.net/BALIK/akya.jpg

SARIKUYRUK (Seriola dumerili)

KILIÇ BALIĞI

KILIÇ BALIĞI ile ilgili görsel sonucu

ÇİZGİLİ ORKİNOS (Katsowonus pelamis)

http://www.avmarketi.net/BALIK/cizgiliorkinos.jpg

ORKİNOS (Thunnus thynnus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/orkinos.jpg

PALAMUT/TORİK (Sarda sarda)

http://www.avmarketi.net/BALIK/palamuttorik.jpg

CEYLAN BALIĞI ( Scomberomorus commerson )

ceylan balığı ile ilgili görsel sonucu

USKUMRU (Scomber scombrus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/uskumru.jpg

KOLYOZ (Scomber japonicus)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kolyoz.jpg

ISKARMOZ-BARAKUDA (Sphyraena sphyraena)

http://www.avmarketi.net/BALIK/iskarmoz.jpg

KALAMAR

kalamar ile ilgili görsel sonucu

MÜREKKEP BALIĞI

mürekkep balığı ile ilgili görsel sonucu

AHTAPOT

AHTAPOT ile ilgili görsel sonucu

KAYIŞ BALIĞI (Ophidion barbatum)

http://www.avmarketi.net/BALIK/kayis.jpg

MIĞRI (Conger conger)

http://www.avmarketi.net/BALIK/migri.jpg

MÜREN (Murenea helena)

http://www.avmarketi.net/BALIK/muren.jpg

KAĞIT BALIĞI (Trachipetnıs trachypetrus

http://www.avmarketi.net/BALIK/kagitbaligi.jpg

YILAN BALIĞI (Anguilla Anguilla)

http://www.avmarketi.net/BALIK/yilanbaligi.jpg

ZARGANA (Belone belone)

http://www.avmarketi.net/BALIK/zargana.jpg

ZURNA BALIĞI (Scomberesox saurus

http://www.avmarketi.net/BALIK/zurnabaligi.jpg

MALTA PALAMUDU (Naucrates ductor)

http://www.avmarketi.net/BALIK/maltapalamud.jpg

AY BALIĞI (Mola mola)

http://www.avmarketi.net/BALIK/ayibaligi.jpg

BALON BALIĞI

İlgili resim

LAMBUKA- MAHİ MAHİ

lambuka balığı ile ilgili görsel sonucu

İSTAKOZ

İSTAKOZ ile ilgili görsel sonucu

YENGEÇ

yengeç deniz ile ilgili görsel sonucu

PAVURYA

pavurya ile ilgili görsel sonucu

KARİDES

KARİDES ile ilgili görsel sonucu