ÇİPURA – ÇUPRA

ÇUPRA

ÇİPURA

Çipura ya da çupra (Sparus aurata), Sparidae familyasına ait, Akdeniz’de yayılım gösteren bir  balık türüdür.

Klimatik yapıdan çipura balığına tüm Akdeniz’de rastlanmakla birlikte doğu ve güney doğu Akdeniz ülkelerinde, Kanarya Adaları’nda, İngiltere kıyılarında, Verde Burnu’nda ve nadir olarak Karadeniz kıyılarında rastlanır. Genellikle tropikal, subtropikal ve ılıman kuşaklarda yayılım gösteren çipura deniz fenogramlarının bulunduğu kumlu–çamurlu ve çamurlu ortamlarda yaşamını sürdürür. Bunun yanı sıra nehir ağızlarına ve lagüner bölgelere de girer.

cupra balık ile ilgili görsel sonucu

Türkiye’de daha çok güney sahilleri ve Ege kıyılarında yayılım gösterir. 30-50 gram olanları ince lidaki, 100 gram olanları lidaki, 100-180 gram olanları kaba lidaki, 200 gram ve üzeri ağırlıkta olanları da çipura olarak adlandırılır. 0-3 yaş arası çipuraların mide içerikleri incelendiğinde bu türün karnivor bir form olduğu ve özellikle ergin bireylerin Crustacea ve Mollusca familyasına ait türlerle beslendiği ortaya çıkmıştır. Sırt yüksekliği fazla olup lateralden yassılaşmış simetrik bir yapıya sahiptir. Baş iri, burun küt ve ağız terminal konumlu olup düzdür. Alt çenede dişler önde 4 adet kanin, arkada 4 sıra molar, üst çenede ön tarafta 4 adet kanin, arkada ise 3 sıra molar şeklindedir. Üst dudak, alt dudağa oranla daha kalın olup gözün başladığı noktanın paralelinde biter. Gözler orta derecede gelişmiştir. Göz çukuru önündeki mesafe, göz çapından en az iki kat daha uzundur. Gözler arasında V şeklinde yıldızsı bir bant vardır. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları, balıkları ve diğer hayvanları kolayca yiyen etçil bir balıktır. Yaz aylarında sığlarda, kış aylarında da 30–40 m. derinliklerde yaşar. İki yaşın üzerindekiler daha da derinlere iner.

İlgili resim

Cinsel olgunluğa erişme yaşı 2 ‘dir. Bu dönemde balıkların genel olarak erkek oldukları gözlenir. 3 ve 4. yaştan itibaren balıklarda dişiliğe dönüşüm olduğu görülür (Protandrik hermafroditizm). Ortam koşullarına bağlı olarak balıkların cinsiyet değiştirmesi her zaman az da olsa mümkün olduğu bildirilmektedir. Çipura balıkları son 20-25 yılda ilgi çeken ve yetiştirmeye alınan bir tür olduğundan türün her an cinsiyet değiştirebildiği zaman zaman gözlenebilmekte ise de doğadan yakalanan yaşlı balıkların önemli bölümünün dişi olması ve iki yaşlı balıklarda erkek bireylerin çok yüksek oranda olması, bu türde balıkların 2. yaştan sonra çoğunlukla dişi olduklarını göstermektedir. zamanları Ekim – Aralık aylarında olur ve 100–150.000 yumurta dökerler. Eti az kılçıklı, sert, beyaz ve çok lezzetlidir. Izgarada pişirilmesi tercih edilir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir. Çipura balığı günümüzde Türkiye’de, Yunanistan’da, İsrail‘de ve İspanya’da başarılı olarak üretilir. Yıllar boyunca yapılan kontrolsuz avlanmalar sonucu denizlerde sayısı cok azalmış ancak balık çiftliklerinde yetiştirilmektedir, balık çiftliklerinde yetiştirilen balıkların boyutu daha büyük ama eti daha az lezzetlidir.

cupra balık ile ilgili görsel sonucu

ÇUPRA AVI

Ege ve Akdeniz de bolca bulunan Marmara da seyrek olarak görülen  ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Eskiden karadenizde de yaşayan fakat trol ve yanlış avlanma nedeniyle yok olma konumuna gelmiş. Oldukça kuvvetli bir çene yapısına sahip olup kabuklular ve diğer küçük deniz canlıları ile beslenir.En sevdiği yemler başta küçük yengeçler ve canlı mamun olmak üzere  boru kurdu, sülünes, midye ve sübyedir. Havaların ve suların ısınması ile kıyılara kadar yaklaşarak yemlenir. Sular soğumaya başlayınca derinlere göç ederek kışı derin sularda geçirir. Çok nadirde olsa bazen göç etmeyenlerin kıyılarda av verdi görülmüştür.

cupra balık ile ilgili görsel sonucu

Çupra küçük kabukluları ve küçük canlıları avladığı için ve de yemi genel  olarak taşlı yerde yaşadığı için en iyi avı kayalıklı taşlıklı bölgelerde verir .Genelde  çupra avında üçlü köstekli takım yada ikili  gezer kurşunlu takımlar  veya tekli gezer kurşunlu takımlar kullanılır. Çupra avcılığı  yapılırken bulunduğunuz meranın daha önce av veren bilinen bir mera olması yakalama şansınızı yükseltir. Çupra avında kullanacağınız takımda 0.35 beden,  0.30 köstek, ve de  3, 4, 5 numara çapraz iğneleri kullanabilirsiniz. Bulunduğunuz meralarda istilacı diye tabir edilen küçük balıklar bol miktarda olacağı için sürekli yeminizi kontrol etmeniz gerekiyor. Yoksa oltanızda yem kalmadığı için boşa beklemiş olabilirsiniz.

cupra balık ile ilgili görsel sonucu

Çupra avlarken bulunduğunuz mera kıyıya yakın ise şamandıralı  üçlü köstekli takıl ile yakalayabilirsiniz. Derin liman içinde yakalamayı düşünüyorsanız tek iğne zokalı takım ile oltanızı atıp yavaş çekerek de çupra avı yapabilirsiniz.