MİDYE

TÜRK KARASU BALIK TÜRLER

MİDYE

Midyeler (Latince Bivalvia ya da Bivalva, Pelecypoda, Lamellibranchia.), Yumuşakçalar  şubesine ait bir sınıftır.

Suyu filtre ederek suda bulunan gıdalarla beslenirler, vücudu bir menteşe ile birleşen iki kabuk içinde bulunurlar. Genellikle simetrik  iki kabuklu yumuşakçalar olarak bilinirler. Sınıf, tamamı tatlı su ya da denizlerde yaşayan 30,000 türü bulundurmaktadır. Kum midyesi,  kara midye, kıllı midye, istirdye,  akivades, kidonya   gibi takımları vardır.

midye ile ilgili görsel sonucu  midye ile ilgili görsel sonucu    İlgili resim    İlgili resim

Bivalvialar, diğer molluscalardan bir çift karbonatlı kavkı içerisinde yer alan yassı gövdeleriyle ayıklanırlar. Kavkıları genellikle iki kavkının birleştiği yerden geçen bir düzleme göre simetrik olup hayvanın sırt (dorsal) tarafından elastik boynuzumsu maddeden oluşan bir ligoment ile birleşirler. Kavkıları manto tarafından salgılanır ve eklenme yolu ile büyür. Kavkıların birleştiği taraf dorsal (sırt) karşı taraf ise ventral (karın) taraftır. Kavkıların kendileri sağ kavkı ve sol kavkı olarak tanımlanır. Ağızın bulunduğu taraf kavkının ön, anüsün bulunduğu taraf arka taraftır. Kavkılar genellike caco3 bileşimli olup değişik özelliklerde gelişmiş olabilirler. Kavkıların birleştiği yere menteşe levhası denir.Bu levhada her iki kavkıda dişler ve diş çukurları bulunur. Bunlar karşılıklı olarak birbirleri içine geçecek şekilde düzenlenmişlerdir. Kavkı büyürken ilk oluşan kısım umbo`dur. Umbonun altındaki dişler kordinal dişler, yanlardakiler ise yan dişlerdir.

İlgili resim