SUDAK

SUDAK BALIĞI Sudak balığı ya da uzun levrek (Sander lucioperca, eski bilimsel adı Stizostedion lucioperca), Percidae familyasından yırtıcı bir tatlı su balığıdır. Ana vatanının Doğu Avrupa’da bulunduğu düşünülür. Sevilerek yenilen balık olduğundan dolayı insanlar tarafından Batı […]

SAZAN BALIĞI

SAZAN BALIĞI Sazan (Cyprinus carpio), sazangiller (Cyprinidae) familyasına adını veren tatlı su  balığıdır. Göl ve yavaş akan derelerde  bulunur. Uzun gövdeli, solucan,  böcek  larvaları ve bitkilerle beslenen bir dip balığıdır. 1,5 metre boyunda, 35 kg ağırlıkta olanları vardır. Ömrü 40-50 yıla kadar […]